General Director

Rogov Evgeniy

+38 (067) 510-67-47

Production director

Rogov Alexey

+38 (097) 904-55-50

Commercial Director

Rogov Gennady

+38 (067) 510-20-40

 

54001, Ukraine, Nikolaev

st. Inzhenernaya 3, office. 3